โครงการ MTL – กรุงเทพมหานคร

MTL OFFICE Completed (2014 – 2020) อาคารสำนักงานขนาดกลาง รองรับการทำงานของพนักงานประมาณ 200 คน ถูกออกแบบสำหรับองค์กรที่มีการขยายขนาด และต้องการพื้นที่ทำงานเพิ่ม ในบรรยากาศสบายๆ และไม่เป็นทางการมากเกินไป รูปแบบของอาคารมีความโปร่ง ใช่เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นในบางพื้นที่ ถ่ายเทอากาศธรรมชาติได้ดี อำนวยให้แสงธรรมชาติเข้าไปด้านในได้ อาจจะมีนกบินเข้าไปบ้าง มีละอองฝนพัดเข้ามาบ้าง ก็ไม่เป็นไร

ผลิตภัณฑ์บปก. ที่โครงการเลือกใช้

Scroll to Top