ผลงานอิฐประดับ อิฐก่อโชว์

ผลิตภัณฑ์อิฐและกระเบื้องดินเผา บปก.

อิฐประดับ อิฐก่อโชว์

อิฐมอญ นิยมใช้ในวงการก่อสร้างมาตลอด นำมาใช้ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ทั้งผนังและพื้นอาคาร หรือจัดแต่งสวน

อิฐมอญโบราณ

การนำอิฐไปปูพื้น ช่วยให้บรรยากาศรอบๆ ดูเป็นธรรมชาติ และน่าหลงใหล ลดความกระด้างของพื้นซีเมนต์ ขณะที่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง

อิฐปูพื้น

อิฐช่องลมมีลักษณะตามชื่อ คือมีช่องให้อากาศสามารถผ่านได้ ช่วยกั้นผนังให้เป็นสัดส่วน บังสายตา ลดแสง สร้างมิติ และความสวยงามที่แตกต่าง

อิฐช่องลม อิฐโปร่ง

การนำอิฐไปปูพื้น ช่วยให้บรรยากาศรอบๆ ดูเป็นธรรมชาติ และน่าหลงใหล ลดความกระด้างของพื้นซีเมนต์ ขณะที่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง

กระเบื้องดินเผา-ประดับผนัง

อิฐมอญ นิยมใช้ในวงการก่อสร้างมาตลอด นำมาใช้ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ทั้งผนังและพื้นอาคาร หรือจัดแต่งสวน

กระเบื้องดินเผา-ปูพื้น

การนำอิฐไปปูพื้น ช่วยให้บรรยากาศรอบๆ ดูเป็นธรรมชาติ และน่าหลงใหล ลดความกระด้างของพื้นซีเมนต์ ขณะที่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง

กระเบื้องดินเผา-มุงหลังคา

อิฐช่องลมมีลักษณะตามชื่อ คือมีช่องให้อากาศสามารถผ่านได้ ช่วยกั้นผนังให้เป็นสัดส่วน บังสายตา ลดแสง สร้างมิติ และความสวยงามที่แตกต่าง

กระเบื้องไฟสูง มอก

การนำอิฐไปปูพื้น ช่วยให้บรรยากาศรอบๆ ดูเป็นธรรมชาติ และน่าหลงใหล ลดความกระด้างของพื้นซีเมนต์ ขณะที่คงไว้ซึ่งความแข็งแรง

อิฐ บปก

ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ กรุงเทพ

17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัทพ์ : 02-588-2261, 02-589-1474
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

240/ก หมู่ 5 ถนนอยุธยา-อ่างทอง
ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัทพ์ : 035-661-155, 035-661-255
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.

Scroll to Top