ติดต่อ อิฐ บปก.

ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บปก. (กรุงเทพฯ)

17 ถนนเทศบาลนฤบาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เวลาทำการ: 08:00 – 17:00 น.
โทร: 084-532-5274, 081-852-4209

บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

240/ก หมู่ 5 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 17:00 น.
โทร: 093-284-4848

บริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

บริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บ.ป.ก. จำกัด (อ่างทอง)

80/ก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง 14130
เวลาทำการ: จันทร์ – เสาร์ 08:00 – 17:00 น.
โทร: 081-852-4209

ผลิตภัณฑ์อิฐและกระเบื้องดินเผา บปก.

Scroll to Top