อิฐช่องลม อิฐโปร่ง

อิฐ 7 ช่อง

อิฐ 7 ช่อง

BPK77|ขนาด (กXยXส) : 17X17X7 ซม.|น้ำหนัก : 1.50 กก.|33 ชิ้น/ตรม.

อิฐ 21 ดอก

อิฐ 21 ดอก

BPK21-1225|ขนาด (กXยXส) : 12X25X8 ซม.|น้ำหนัก : 2.40 กก.|32 ชิ้น/ตรม.

อิฐ 8 ดอก

อิฐ 8 ดอก

BPK8-1225|ขนาด (กXยXส) : 12X25X8 ซม.|น้ำหนัก : 1.90 กก.|32 ชิ้น/ตรม.

Scroll to Top