ประวัติอิฐ บปก.

กิจaการของบริษัทฯ เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2487 ภายใต้ชื่อ โรงงานอิฐ บ.ป.ก. เฮ้งมุ่ยหลี ณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งดินคุณภาพดีเหมาะแก่การทำอิฐและกระเบื้องดินเผาธรรมชาติ และที่ตั้งของโรงงาน คือ ตำบลบางปลากด ก็เป็นที่มาของตราสินค้า “บ.ป.ก.” ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ในยุคแรก เราเริ่มต้นจาก อิฐและกระเบื้องดินเผาเพียงไม่กี่ชนิด รวมถึงอิฐดินเผาก้อนใหญ่ ที่เรียกว่า อิฐหนา บ.ป.ก. ต่อมาได้ขยายกิจการโดยได้พัฒนากรรมวิธีการผลิต นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงสูตรดิน เรายังเป็นผู้นำในการออกแบบลวดลาย รูปแบบ ขนาด ของอิฐและกระเบื้องดินเผาชนิดต่าง ๆ ทำให้เรามีสินค้าที่หลายหลาย อาทิเช่น อิฐก่อโชว์ อิฐช่องลม อิฐปูพื้น กระเบื้องดินเผาประดับผนัง ปูพื้น มุงหลังคา ชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ อิฐมอญโบราณ ที่เราได้คิดค้นให้เหมาะงานภูมิทัศน์ (Landscape) งานตกแต่งจัดสวน โดยเฉพาะ และสามารถนำมาประดับผนังอาคารได้อย่างสวยงาม

โรงงานได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก จำกัด ในปี พศ. 2538 ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะในกรรมวิธีการผลิตที่เราสั่งสมมากว่า 77 ปี สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การตรวจสอบคุณภาพของอิฐและกระเบื้องดินเผา ทุกก้อน ทุกแผ่น ให้ได้มาตรฐานทั้งขนาดและสีสัน ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น เราเน้นด้านการบริการ ได้แก่ การผลิตและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงเวลาตามที่นัดหมายอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้คือบทพิสูจน์ที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ บ.ป.ก. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน โครงการหมู่บ้านจัดสรร รวมถึง สถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้าทั่วไป ตลอดมา

ประวัติ อิฐบปก.
2487

เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2487 ภายใต้ชื่อ โรงงานอิฐ บ.ป.ก. เฮ้งมุ่ยหลี

2487
S__21045265_0
2487

เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2487 ภายใต้ชื่อ โรงงานอิฐ บ.ป.ก. เฮ้งมุ่ยหลี

2487
S__21045264_0
2490

ขยายกิจการโดยได้พัฒนากรรมวิธีการผลิต นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ ปรับปรุงสูตรดิน เรายังเป็นผู้นำในการออกแบบลวดลาย รูปแบบ ขนาด ของอิฐและกระเบื้องดินเผาชนิดต่าง ๆ ทำให้เรามีสินค้าที่หลายหลาย 

2490
S__73007190_0
2538
โรงงานได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก จำกัด
2538
S__73007183_0
2558

จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมดินเผา บปก. จำกัด (อ่างทอง) เพื่อขยายกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

2558
Scroll to Top